Стислий огляд програми «Цифрові технології»
       Програма «Цифрові технології» була започаткована корпорацією Microsoft з метою підвищення рівня комп’ютерної грамотності в усьому світі. Цільова аудиторія програми — люди, які зовсім не володіють комп’ютером або мають лише початкове уявлення про ІКТ-технології. Після проходження навчального курсу «Цифрові технології» користувачі набувають стійких умінь та навичок виконання напростіших завдань з обробки інформації на комп’ютері, таких як робота з файлами, створення текстових документів, пошук відомостей в Інтернеті. Основний навчальний матеріал курсу подано в електронному вигляді.
На веб-сайті програми (http://www.microsoft.com/digitalliteracy) розгорнуто інтерактивний навчальний курс, який користувачі можуть проходити як в онлайні, так і завантажуючи матеріали на власний комп’ютер. В електронному курсі поєднуються невеликі блоки текстової інформації з відеороликами, тестовими завданнями, інтерактивними вправами, які учні можуть виконувати в імітаційному середовищі, тощо. Важливою перевагою курсу є те, що слухачі, які пройшли навчання за його програмою та успішно склали сертифікаційний тест, отримують сертифікат міжнародного зразка, який засвідчує певний рівень володіння іформаційно-комунікаційними технологіями.