Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально- виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно- культурне відродження України у розбудову держави.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи , розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

• Визнання того, що школа-навчальний заклад, покликаний відповідати  потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України.

• Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні. Вирішуючи ці завдання школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери-гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

• Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

  Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально- виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами .

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за системою.
 Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

-  реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;

- використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення   ефективності навчально-виховного процесу.

- використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи.

-  збереження морального, фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління;

-  виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

-  розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників. Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

 Створений системний підхід до управління процесом виховання. За структурою виховну роботу у нашій школі ми ділимо на чотири ланки.

З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки діяльності педагогів та окремо учнів. Як підсумок виховної діяльності класних керівників , класних колектив в кінці навчального року проходить нагородження . Кращі класні колективи визначаються в номінаціях ,,Громадсько- активний клас ”, ,,Зразковий клас ”.

Конкретне планування виховної роботи школи - важлива умова її успішної діяльності. Плануючи виховну роботу, спільно з адміністрацією школи, класними керівниками, учителями-предметниками, активом учнівського самоврядування складаємо декілька видів планів виховної роботи у школі.

Існує система планування виховної роботи заступника директора школи з виховної роботи.У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими , складений план виховної роботи для реалізації програми ,,Обдарована дитина”   в якому враховано, що поняття ,,обдарованість ” поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих напрямів науки і як результат – високий рівень самореалізації кожного учня.

 Ведеться картка обдарованої дитини , кожен класний керівник має інформацію про дітей класу відносно здібностей всіх учнів в класі.

Значна увагу приділяється питанню створення умов та вихованню обдарованих дітей, створений проект ,,Творча вітальня ” .

 Адміністрація школи забезпечує участь дітей у Всеукраїнських , обласних , міських та шкільних конкурсах , фестивалях , олімпіадах, засіданнях МАН. В останні дні осені було проведено загальношкільний фестиваль ,,Осінній зорепад ”. Виявляти творчі здібності, таланти дітей, неповторність та оригінальність, безкінечну фантазію – ось основне завдання традиційних шкільних фестивалів ,, Осінній зорепад ”, у рамках яких проходять конкурси: на кращого ведучого різнопланових програм; огляди інсценованих українських народних пісень, пісень воєнних років; фестивалі театральних колективів мод, конкурси ,, Міс Осінь ”, ,,Нумо, україночки”, конкурс,, Алло, ми шукаємо таланти !” . Має нагороди за участь в обласних змаганнях. Талановиті, обдаровані школярі за результатами діяльності за рік на Святі Останнього дзвоника крім грамот та цінних подарунків від школи відзначаються грошовими преміями від керівництва СТОВ «Лукім’я».

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація нашої школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність. Так на сайті школи викладена інформація про виховну роботу школи: створена електронна база всіх виховних заходів, конкурсів, сценаріїв, розроблені виховні години. З використанням сучасних інформаційних технологій підготовлені і проведені загальношкільні заходи : випускний вечір(2010 р.) , багато виховних заходів підготовлених і проведених класними керівниками зі своїми учнями з використанням сучасних інформаційних мультимедійних технологій.

Виховна система нашої школи – це сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Школа працює у творчій співдружності з багатьма закладами.
В школи працює 9 гуртків, з них кожного вівторка баскетбольна секція .

 Саме школа тепер єдина структура зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра . Ось чому викликає тривогу збільшення кількості дітей з девінантною поведінкою. Корекційно-виховна робота об’єднує зусилля адміністрації школи, психологічної служби, класних керівників .

Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, у нашій школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень.

Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва : взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу з запрошенням до співпраці представників громадської організації  по превентивному вихованню; по проблемах родинного виховання , по питанню адаптації п’ятикласників. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад родинного виховання.

 Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім’ї.

 Саме за результами вивчення сім’ї складається соціальнопедагогічні паспорти класів, школи.
 
Школа випускає власну газету для учнів, учителів та громадськості села ,, Шкільний дзвінок”. Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою.

Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання , у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання .

А головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа .